2012. október 7., vasárnap

Jeles Napok


1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gr. Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Ugyanezen a napon a szabadságharc 12 tábornoka (Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly) és egy főtisztje (Lázár Vilmos ezredes) szenvedett vértanúhalált Aradon.

(A kép forrása: wikipédia)

Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben  NEMZETI GYÁSZNAPpá nyilvánították.

További információk olvashatók erről az Országos Széchényi Könyvtár Jeles Napok adatbázisában.